PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı)

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı)

Preimplantasyon Genetik Tanı ( PGT ), tüp bebek yoluyla elde edilen embryolardan biopsi ile tek bir hücrenin alınarak  genetik muayeneye gönderilmesi ve kromozomal ve genetik hastalık açısından normal ve sağlam embryoların rahim içine transfer edilmesi amacıyla yapılır.

Gerek erken dönem tekrarlayan gebelik kayıplarında gerekse başarısız IVF denemelerinde çoğunlukla embryolarda kromozomal bir bozukluk olması olasıdır.

Özetle PGT'nin uygulandığı yerler;

  • Tekrarlayan gebelik kayıpları
  • Tekrarlayan başarısız IVF denemeleri
  • Ailede bilinen genetik bir hastalık olması (Thalassemi, Orak hücreli anemi vs.)
  • İleri anne yaşı

PGT ile sağlam yapıda embryolar transfer edildiğinden ilerleyen gebelik haftalarında plasentadan koryon villus biopsisi (CVS),  bebeğin suyundan örnek alınması (Amniosentez) gibi muayenelere, dolayısıyla saptanabilecek bir kromozomal veya genetik bozuklukta gebeliğin sonlandırılması gibi hoş olmayan bir uygulamaya da gerek kalmaz.