Assisted Hatching (AHA) (Yardımla Yuvalama)

Assisted Hatching (AHA) (Yardımla Yuvalama)

Normal şartlarda embryo, rahim içine ulaştıktan sonra kendisini çevreleyen dış tabakasını ( zona pellucida ) yırtıp sıyrılarak rahim içine tutunacak konuma gelir. Yardımla yuvalama veya destekli yuvalama şeklinde tabir edilen yöntem tüp bebek tedavisinde bazı durumlarda uygulanmaktadır. Burada amaç bu dış tabakayı incelterek embryonun dışarı sıyrılmasına ve rahim içine tutunmasına  (implantasyon) yardım etmektir.

  • Daha önce gebelik elde edilememiş yani başarısız tüp bebek denemesi olan hastalar
  • Zona Pellucida denilen yumurtanın ve dolayısıyla embryonun dış kısmını çevreleyen duvarın normalden kalın olduğu durumlar
  • Embryo kalitesinin düşük olduğu durumlar

Bu durumların dışında AHA işleminin uygulanmasına gerek yoktur.

AHA işlemi üç farklı şekilde uygulanabilir.

  1. Laser ile
  2. Acid tyrode solüsyonu ile kimyasal olarak
  3. Sivri uçlu bir pipet yardımı ile mekanik olarak