İnfertilitede Tanı Yöntemleri

İnfertilitede Tanı Yöntemleri

 

Kadın İnfertilitesi

Hormon Testleri  Adetin 3. günü FSH, LH, E2, PRL, TSH gibi üreme sağlığıyla ilgili hormonlar istenir. Gerekiyorsa yumurtalık rezervinin tayini için daha ileri testler olan İnhibin, AMH (Anti Müllerian Hormon) tayini de gerekebilir.

Ultrasonografi  Yumurtalık rezervinin tayini, rahim ve tüplerin değerlendirilmesi için adetin 2. veya 3. günü ultrasonografik muayene yapılır.

Sonohisterografi   Rahim içinde yer kaplayan oluşumları (polip, miyom, rahim içinde perde vb.) ve yapışıklıkları tespit amacıyla yapılan işlemdir. Rahim ağzından ince bir kateter yardımıyla serum verilerek ultrasonografide değerlendirilir.

Histerosalpingografi (HSG)  (Rahim-Tüp Filmi) Rahim ağzından kontrast madde vermek suretiyle, rahim ve tüpler görüntülenerek arka arkaya filmler çekilir. Rahim ağzı yetmezliği, rahim içinde yer kaplayan oluşumlar, yapışıklıklar, doğuştan olan yapısal bozukluklar ve özellikle tüplerin açık olup olmadığı tespit edilebilir.

Histeroskopi  Rahim boşluğu ışıklı bir kamera ile gözlenerek rahim içine ait sorunlar tespit edilir ve  aynı seansta tedavisi yapılır.

Laparoskopi  Genel anestezi altında göbekten küçük bir kesi ile girilerek ışıklı bir kamera ile karın içindeki organların incelenmesi işlemidir. Aynı seansta tanı ve tedaviye olanak verir. Diğer tanısal yöntemlerle net bilgi edinilemeyen durumlarda, karın içi yapışıklıklarda, endometrioziste (rahim içerisinde yer alması gereken hücre tabakasının rahim dışında olması durumu), tüplerin iltihabi durumlarında, yumurtalık kistlerinde, dış gebelikte, sebebi bulunamayan ağrı ve infertilite durumlarında tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır.


Erkek İnfertilitesi

Semen Analizi (Spermiogram)  Erkek infertilitesinde yapılacak testlerin en başında gelir. Sperm üretimini sigara, alkol, ısı, ilaçlar ve enfeksiyonlar gibi birçok faktör etkilediği için normal olmayan örneklerin analizi birer ay ara ile en az iki kez tekrarlanmalıdır. Sperm analizinde bir fertilite sorunu saptanırsa erkeğin fiziksel ve hormonal açılardan daha ileri muayenesine geçilir. Sperm üretim döngüsü 2-3 ayda bir tekrarlanır. Yani üretilen bir sperm 2-3 ay sonra semene salgılanacaktır. Aynı şekilde kişinin karşılaştığı zararlı etkenler (ağır ateşli hastalıklar, stres, yorgunluk, çevresel faktörler) veya tedavi için kullanılan faydalı ilaçlar da 3 ay sonraki sperm özelliklerini etkileyebilir. Semen analizi sonuçlarını değerlendirirken bu süreç akılda tutulmalıdır. İlaç kullanılmamış ve ateşli bir hastalık geçirilmemiş ise 3-4 hafta ara ile en az iki sperm örneğinin değerlendirilmesi ve bu örneklerin ortalamasına göre karar verilmesi gereklidir. Tercihen incelenecek örnek, laboratuvara yakın bir mekanda verilmelidir. Semen analizi ne zaman yapılır? Bu test, 3-5 günlük cinsel perhiz yani ilişkisiz bir dönem sonrası yapılmalıdır. 2 günden kısa bir sürede alınan örneklerde sperm konsantrasyonu düşük bulunurken; 7 günlük cinsel perhiz sonrasında verilen örnekler de sperm motilitesinin düşmesi nedeni ile tercih edilmemektedir. İncelenecek olan semen örnekleri 20 °C'nin altında ve 40°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarına maruz bırakılmamalıdır. Soğuk ve sıcak şoku sperm motilitesinde ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Örnek toplama işlemi nasıl yapılıyor? Örnek toplama işlemi mastürbasyon yöntemi ile yapılmalı; kondom, sabun ve krem kullanılmamalı, steril kaplar tercih edilmelidir. Verilen semen örneğinin ilk kısmı daha fazla sperm hücresi içerdiğinden dolayı; ilk kısmı sperm verme esnasında dışarıya akar veya kaybedilir ise bu durum laboratuvar görevlilerine mutlaka bildirilmelidir. Spermiogram; Semenin volümü (meninin hacmi), rengi, PH'ı, likefaksiyon süresi (erime süresi), viskozite, spermlerin sayısı, hareketlilik oranı ve morfolojisi (şekli) hakkında bilgi verir. Volüm (Hacim): Semen >1,5 ml olmalıdır. Renk: Normalde semen opak ve grimsi renklidir. Uzun süreli cinsel perhizlerde sarı, semende eritrositlerin (alyuvarların) bulunması halinde kırmızı-kahverengi; uzun süreli antibiyotik kullanımı sonrası renksiz görülebilir. PH: Normal semen pH'ıı 7,2-8 arasındadır. pH'ın 8'in üzerinde olduğu durumlar akut enfeksiyonu veya ölçümün geç yapıldığını gösterir. PH'ın 6,5'in altında olduğu azoospermi olgularında; boşaltma kanallarının tıkanıklığı, aksesuar bezlerin gelişmemesi, kronik enfeksiyonlar ve idrarın semene karışmış olabileceği düşünülmelidir. Likefaksiyon (Semenin Çözünürlüğü): Likefaksiyon (erime) süresinin uzaması gibi bir aksaklık; semen viskozitesinin (kıvamının) arttığını gösterir ki bu da istenmeyen bir durumdur; prostat bezinin fonksiyonlarındaki değişiklikten veya enfeksiyondan dolayı olabilir. Viskozite: Normalde semen hafifçe visköz yani kıvamlıdır. Prostatit, vezikülit gibi kronik enfeksiyonlarda viskozite (kıvamlılık) artmış olabilir. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) kriterlerine göre spermiyogramdaki normal değerler; Volüm (hacim): >1,5 ml Sperm konsantrasyonu: 15 milyon/ml ve üzeri Sperm analizi sonrasında yukarıdaki değerlerin bulunması gebeliğin oluşacağını kesin olarak göstermez. Örneğin; sperm konsantrasyonu 10 milyon/ml olan erkeklerin eşlerinde gebelik gerçekleşebilirken, sperm konsantrasyonu 80 milyon/ml olan erkeklerin eşleri gebe kalamayabilir. Sperm hareketliliği (motilite): %32 ve daha fazla (Derece A+B) Hareket tiplerine göre sınıflama yapılır : A derece (+4)= ileri doğru hızlı hareket ( normal hareket biçimidir) B derece (+3)= yavaş, doğrusal olmayan hareket C derece (+2)= yerinde hareket D derece (+1)= hareketsiz Spermin hareketi, orta kısım ve kuyruğun anatomik ve işlevsel açıdan sağlam olması ile ilişkilidir. Enfeksiyonlar, kuyrukla ilgili anormallikler, varikosel, alkol, antisperm antikorlar, immotil silia sendromu gibi hastalıklar sperm hareket bozukluğuna sebep olabilir. Sperm yapısı (morfoloji): %4 ve üzeri normal yapıda (Kruger kriterleri) olmalıdır. Sperm değerlendirmesinde bir kaç farklı kriter vardır. 'Kruger kriterleri' özellikle spermdeki şekil bozukluklarını göz önüne alan, mikroskobik bir değerlendirme metodudur. Özel bir boyama sonrası sperm şekil (morfoloji) özellikleri incelenerek sperm örneğinin dölleme kapasitesi belirlenir. Uzunluğu 0.05 mm olan sperm hücresi üç kısımdan meydana gelir: baş, boyun ve kuyruk. Baş kısmı genetik materyali içerir, boyun sperm hareketi için gerekli enerjiyi sağlarken kuyruk kısmı ise sperm hareketini sağlar. Azospermi: Semende hiç sperm olmaması Oligospermi: Sperm sayısının azlığı Astenospermi: Hareketlilik oranında azalma Teratospermi: Şekil (yapı, morfoloji) bozukluğu Konu Başlıkları İnfertilite Kadın İnfertilitesi Nedenleri Erkek İnfertilitesi Nedenleri İnfertilitede Tanı Yöntemleri İnfertilitede Tedavi Yöntemleri Copyright 2014 © Ömer Özdemir Tüm hakları Saklıdır.


Testis Doppler Sonografisi  Varikosel gibi sperm fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, testis toplar damarlarında varis olup olmadığının ve eğer mevcutsa hangi derecede olduğunun tespitinde önemli bir muayene yöntemidir. Sonuca göre ameliyat gerekip gerekmediği belirlenir. Radyologlar tarafından uygulanır.