İnfertilite (Kisirlik)

İnfertilite (Kisirlik)

Bir çiftin bir yıl süreyle herhangi bir korunma yöntemine başvurmaksızın gebelik elde edememesi durumu ''infertilite'' olarak adlandırılır. Çiftlerin yaklaşık % 15'inde ise herhangi bir neden saptanamamaktadır. Bu duruma idiopatik infertilite (açıklanamayan kısırlık) denmektedir.


Gebeliğin hiç elde edilememiş olduğu durumlara ''primer infertilite'' denir. Daha önce bir gebeliğin elde edildiği ancak sonrasında gebeliğin elde edilemediği durumlara ise ''sekonder infertilite'' denir. Daha önce elde edilmiş olan gebelik gerek normal devam edip canlı doğumla sonuçlanan bir gebelik olabileceği gibi, erken veya geç düşük, dış gebelik gibi istenmeyen türden gebelikler de olabilir.


Bilinen yöntemlerle gebe kalması imkansız olan çiftlerin durumu "sterilite" olarak adlandırılır. Örneğin erkekte hiçbir şekilde sperm bulunamadığı durumlar, kadında yumurta elde edilemediği durumlar veya doğuştan rahimin olmaması gibi durumlar bu kapsama girmektedir. Gerçi dünyada bazı ülkelerde yabancı sperm bağışı, yabancı yumurta bağışı ile veya taşıyıcı anne aracılığıyla böyle umutsuz durumlara bir ölçüde çare bulmak mümkündür, ancak ülkemizde bu yöntemlerin uygulanması yasal değildir ve uygulanmamaktadır.

Evli çiftlerin %15'i infertildir. Bu durum %40 kadına, %40 erkeğe, %20 oranında ise hem kadın hem erkeğe bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Evliliğin ilk ayında % 20 olan gebelik şansı birinci yılın sonunda %80'lere varmaktadır. O nedenle gebelik elde edilmesinde ilk yılın sonunu beklemek ve acele etmemek gerekir.


İnfertiliteden yakınan gebelik elde edemeyen çiftler ilk muayenelerinden tanı konmasına, tanı konmasından tedavi şeklinin belirlenmesine ve tedavi sonuna kadar geçen süreçte bu konuda uzmanlaşmış bir hekim, laboratuvar personeli    (embryolog), ürolog, psikolog, diyetisyen ve hemşireden oluşan bir ekip çalışmasının yapıldığı merkezlere başvurmalıdırlar. Bu merkezlerde çiftlerin üreme açısından genel sağlık durumları değerlendirilmekte ve kendileri için en uygun ve en kolay tedavi yöntemleriyle tedaviye başlanmaktadır.


İlk görüşmeye eşler birlikte gitmelidirler zira gebelik elde edilememesi sorunu yani çocuk isteği, ortak bir sorundur.